Impressum

GARANT Marketing &
Services Nederland C.V.
h.o.d.n.
GARANT Keukens

Westeind 5
5245 NL ROSMALEN

Tel. +31 73 521 0018
E-Mail: mail@garant-keukens.nl

Directie
Cees de Gelder

Kamer van Koophandel 58223320
BTW Nr.: NL852931499B01

Disclaimer

© 2014 GARANT Marketing & Services Nederland C.V. h.o.d.n. GARANT Keukens. Alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hoewel GARANT Keukens zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

GARANT Keukens behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website geboden informatie (w.o. alle teksten, grafische materiaal en logo’s) Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GARANT Keukens of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Op deze website is Nederlands recht van toepassing.